Χαρακτηριστικά & Προγράμματα

Connect

από €16.00 /month

Password Log-In


Branding
(Όνομα, Λογότυπο & Εικόνα Επιχείρησης)


Ασφάλεια δικτύου & Περιορισμός Bandwidth 


7-day Reports

Sponsored

0.00 /month

Social Log-In
(Social Media, Email & Password)


Social Actions
(FB Like & Check-In)


Branding
(Όνομα, Λογότυπο & Εικόνα Επιχείρησης)


Ασφάλεια δικτύου & Περιορισμός Bandwidth 


7-day Reports

Social

από € 25.00 /month

Social Log-In
(Social Media, Email & Password)


Social Actions
(FB Like & Check-In)


Branding
(Όνομα, Λογότυπο & Εικόνα Επιχείρησης)


Αναλυτικά Reports


1 Ανακατεύθυνση


Ασφάλεια δικτύου & Περιορισμός Bandwidth 

Social Pro

από € 35.00 /month

Social Log-In
(Social Media, Email & Password)


Social Actions
(FB Like & Check-In)


Branding
(Όνομα, Λογότυπο & Εικόνα Επιχείρησης)


Αναλυτικά Reports


Πολλαπλές ΑνακατευθύνσειςCampaigns

Promo

από € 45.00 /month

Social Log-In
(Social Media, Email & Password)


Social Actions
(FB Like & Check-In)


Branding
(Όνομα, Λογότυπο & Εικόνα Επιχείρησης)


Αναλυτικά Reports


Πολλαπλές ανακατευθύνσεις


Vouchers


Προσαρμόσιμα Campaigns
(E-mail, Trip Advisor, Birthday, Events κ.α.)